22 Mayıs 2016 Pazar

Wattpad - Karşılaşma

Wattpad diye bir web-sitesi ve mobil uygulama yapmışlar. Amatör yazarlar çeşitli türlerde yazılar yazıp paylaşıyorlar. Buradaki bir hikayeyi paylaşmak istiyorum:

Wattpad - Karşılaşma

Hikaye bilim kurgusal şekilde başlıyor, ancak daha sonra sanırım insanla yüzleşme olarak devam edecek. İnsana dışarıdan bir bakış, insanı dışarıdan bir gözlemle tanıma tanımlama çabası olacak gibi duruyor.

Wattpad'in en kötü yanı yazıları okuyabilmek için üyelik gerektirmesi.

27 Kasım 2015 Cuma

Mi havas demandojn - Sorularım var

mi havas demandojn (esperanto orijinal)
feliĉan birdon kantanten mi aŭdis
kaj demandis kial li kantas tiel
li diris ke mi amas floron tie
al bela flor', do mi iris esperante
demandis kial vi estas tiel bela
ŝi diris ke iru al suno bonega
ĝi vivigas min kaj ankaŭ nin kaj ĉion
eble povas respondi viajn demandojn
mi iris al suno por trovi respondon
pri signifo de vivo kaj ekzistado
suno diris mia lumo apartenas
al Dio, kiu kreis min kaj ankaŭ vin
mi iris al Dio kaj demandis kial?
Kion signifas ĉi tiu ekzistado?
Dio nek aŭdis min, eble nek parolis
li ankaŭ ne havas respondon kiel mi.

mi havas demandoyn (türkçe alfabe ile okunuşu * bkz: okunuş)
feliçan birdon kantanten mi awdis
kay demandis kial li kantas tiel
li diris ke mi amas floron tie
al bela flor', do mi iris esperante
demandis kial vi estas tiel bela
şi diris ke iru al suno bonega
ci vivigas min kay ankaw nin kaj çion
eble povas respondi viayn demandoyn
mi iris al suno por trovi respondon
pri signifo de vivo kay ekzistado
suno diris mia lumo apartenas
al Dio, kiu kreis min kay ankaw vin
mi iris al Dio kay demandis kial?
Kion signifas çi tiu ekzistado?
Dio nek awdis min, eble nek parolis
li ankaw ne havas respondon kiel mi.

sorularım var (türkçe çevirisi)
şarkı söyleyen mutlu bir kuş duydum
ve neden böyle şarkı söylediğini sordum
dedi ki ben şuradaki çiçeği seviyorum
umutlu bir şekilde çiçeğe gittim
neden böyle güzel olduğunu sordum
dedi ki muhteşem güneşe git
o bana ve de sana ve her şeye hayat veriyor
belki senin sorularına cevap verebilir
cevap bulmak için güneşe gittim
yaşam ve varoluş hakkında
güneş dedi benim ışığım aittir
Tanrıya, seni ve beni yaratan
ve tanrıya gittim sordum neden?
bu varoluş ne anlama geliyor?
tanrı belki beni duymadı belki de konuşamadı
onun da cevabı yoktu benim gibi.
I have questions 
I saw a happy bird singing
and asked why it sang so
it said that I loved the flower there
I went to flower hopely
asked why it was so beautiful
it said that go to magnificant sun
it gives life to me and you and everything
maybe it could answer your questions
I went to sun to find answers
about life and existence
sun said "my light belongs
to God who created me and you"
and I went to God, asked:
what does mean this existence?
maybe God didn't hear me or maybe he didn't talk
he didn't have answers like me 

* okunuş: yazıda kullanılan harfler içinde esperantoda olup da türkçede olmayan tek harf ŭ harfi olup okunuş kısmında w ile gösterilmiştir. ingilizce w harfi ile çok benzer bir telafuza sahiptir. u demek istercesine dudaklar büzülüp v sesi çıkarmaya çalışarak yapılabilir gibi bir tarif sunabilirim.

12 Nisan 2014 Cumartesi

Kuran vs. Müslümanlar - 2

Şimdi müslümanların (ya da hadi diyelim ki müslüman olduğunu iddia edenlerin) nasıl bir çelişki içinde olduklarını göreceğiz.

Müslüman: Bir sürü hayvanın etinin yenilmesi haramdır, Allah bunları yasaklamıştır. Eşek, köpek, kedi,  midye, karides, salyangoz vs... 

De ki: "Bana vahyedilende, yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir şey bulamıyorum: leş, akıtılmış kan, domuzun eti -ki pistir-, Allah'tan başkasına adanmış yiyecekler." Zorda kalan bir kimse, istekli olmaz ve sınırı aşmazsa kuşkusuz senin Rabbin Bağışlayandır, Şefkatlidir. (6:145)

Ayetlerine inanıyorsanız, üzerinde ALLAH'ın ismi anılanlardan yiyin. (6:118)

Size ne oluyor ki, üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları tüm ayrıntılarıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir. (6:119)

Müslüman: Ama... Din bilginlerimizin kitaplarında başka haramlar da var.

ALLAH'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma. (6:114)

Müslüman:  Tamam o anda sadece bunlar haram olmuş olabilir ama sonra belki de Allah'ın fikri değişti veya Peygamber bu hükmü değiştirip başka haramlar getirdi.

Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir şey yoktur. O en iyi işiten, en iyi bilendir. (6:115)

Müslüman: Peki gelmiş geçmiş bir sürü alim, hoca, evliya ve bir sürü müslüman hep yanlış mı yapmış? Bu kadar insan yanılıyor olabilir mi?

Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece tahminde bulunurlar. (6:116)


1 Nisan 2014 Salı

Müslüman vs. Kuran

(Müslüman sözcüğü ile özellikle Türkiyeli klasik sünni müslümanı kasdetmekteyim amma ve lakin diğer mezhepler de çoğu zaman mizansene uymaktadır diye düşünüyorum.)

Müslüman: Biz Kuran'ı anlayamayız, kapasitemiz yetmez. İşte bu yüzden başka kaynaklarla muhatap olmalıyız. Büyüklerimiz, alimlerimiz, hocalarımız, mezhep imamlarımız, hadis imamlarımız bize doğruyu yanlışı öğretir. Biz onları takip ederiz.

A.L.R (elif lam ra) Bu kitap, ayetleri sağlamlaştırılmıştır (kesinlik kazandırılmıştır), Bilge ve Bilen tarafından açıklanmıştır. (11:1) Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Ben sizin için, Ondan, bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. (11:2)

Din bilginlerini, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı rabler edindiler. Oysa, yalnız tek Tanrı'ya kulluk etmekle emredilmişlerdi. O'ndan başka tanrı yoktur. O, ortak koştukları kimselerden de çok Yücedir. (9:31)

Kesinlikle bu Kitap'ı biz sana hak olarak indirdik. O halde, dini yalnız Allah'a özgüleyerek O'na kulluk et! (39:2)

Andolsun ki Kurân'ı mesaj için kolaylaştırdık. Düşünen/öğüt alan var mı! (54:17)

Müslüman: Peygamberin hadisleri/sözleri olmasa din eksik kalır. Peygamberin sözleri (hadisleri) ve yaşam tarzı (sünneti) da Kuran'dan sonra ikinci bir kaynaktır.

ALLAH'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O, size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma. (6:114)
Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek bir şey yoktur. O işiten ve bilendir. (6:115)
Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni ALLAH'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar. (6:116)

Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar? (45:6)

Doğru sözlüler iseler bunun benzeri bir söz/hadis getirsinler. (52:24)

Rabbinizden size indirileni izleyin, O'ndan başka dost edinip onu izlemeyin. Ne kadar az düşünüyorsunuz! (7:3)

Yoksa, Allah izin vermemesine rağmen, onlar için dinde kurallar ve yasalar ortaya koyan ortakları mı var? Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı, onların arasında yargı verilirdi. Zalimlere acı bir azap vardır. (42:21)

Müslüman: Kuran'da herşey açıklanmamıştır. Hadislere mezheplere ve rahiplere/hahamlara veya benzerlerine ihtiyacımız var.

... Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve 'teslim olanlara / barışçılara' bir müjde olarak indirdik. (16:89)

Müslüman: Yolum Ehl-i sünnet vel-cemaat yolu, amelde mezhebim hanefi itikatta mezhebim maturidi... 

Dinlerini mezheplere ayırıp grup grup olanlarla senin hiç bir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır; sonra onlara durumlarını haber verecektir. (6:159)

Müslüman: Hak mezhep benimki

Onlar dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her grup kendisininkiyle sevinip övünmektedir. (30:32)

Müslüman: Sadece benim dinimden olanlar kurtulacak.

İnananlardan, Yahudilerden, Mandeistlerden (Sabiilerden), Hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inananlar ve erdemli bir yaşam sürenler için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler. (5:69)

'Yahudi veya Hristiyanlardan başkası cennete giremez,' dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: 'Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin.' (2:111)
Hayır! Yüzünü/yönünü Allah'a teslim eden ve erdemli olanların karşılığı Rabbindedir. Onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir. (2:112)

Müslüman: Benim dinimden olan biri günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girecek.

"Sayılı gün dışında ateş bize değmeyecek" dediler. De ki: Allah'tan böyle bir söz mü aldınız -ki Allah verdiği sözden dönmez- yoksa ALLAH adına bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?' (2:62)

Müslüman: Ben ecdadımdan/atalarımdan öğrendiğim dine tabiyim. Atalarımın kemiklerini mi sızlatayım? Atalarımın dinini/yolunu sorgulamam.

"Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiğinde bazıları: "Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız!" diye cevap verirler. Ya ataları akıllarını hiç kullanmamış ve doğruyu bulamamış iseler? (2:170)

Bir kötülük yaptıklarında şöyle derler: "Atalarımızdan böyle gördük. Allah da bize böyle emretti." De ki: "Allah, kötülüğü emretmez. Allah hakkında, bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?" (7:28)

Müslüman: Benim dinim akıl dini değil nakil dinidir. Dinde akıl kullanma ve sorgulama yoktur. Sadece ne duyduysak ne gördüysek ona tüm kalbimizle inanırız, aklımızı kullanmayız. Akıl bizi sapıttırır.

Hiç kimse Allah'ın izni olmadan inanamaz ve O, akıllarını kullanmayanları rezilliğe mahkum eder. (10:100)

....devam edecek...


6 Temmuz 2013 Cumartesi

Gezi isyanı - Özet

Toplumun, sorgulayan ve düşünen bir grup gencinin başlattığı, ağaçların kesilip/sökülüp yerine "avm de olabilir" birşey yapma girişimine karşı işgal eylemi.

Polisin vahşi saldırısı.

Polisin saldırısına karşı, toplumun genel olarak polis saldırılarına karşı tutarlı bir tutum almış olan kesiminin eylemsel tepkisi.

Tekrar polis saldırısı. Başbakan'ın polis saldırısını meşru göstermesi.

Bende, başbakanın bu eylemleri bilerek isteyerek körüklediği izleniminin oluşması. Sırf anti-'anti-AKP' olan toplum kesimlerinin sempatisi için...

Eylemselliği fırsat olarak gören akbabaların yani polis zorbalığına karşı tutarlı bir tutum almayan "ambülansın arkasına takılan fırsatçı taksilerin" sürece dahil olmak istemesi ve bu eylemselliği sadece anti-AKPciliğe indirgemeye çalışması.

Tüm anti-Akp'ci ulusalcıların, kemalistlerin, ırkçıların, devletçilerin bir anda eylemci, özgürlükçü, anti-otoriter, anti-diktatör kesilmeleri.

"Mağdur, uzlaşmacı, özgürlükçü, anti-resmi_ideoloji, ezber bozan" Akp'nin bir anda ğadir, devletçi, polisçi, bayrakçı kesilmesi. Ama tabanda bir değişiklik yok. Eskiden tabanından bir kaç adım ileride olan Akp'nin tabanının seviyesine düşmesi.

Akp'nin şimdiye kadar yaptığı olumlu şeyleri destekleyen ve akp'den çok daha gerici olanlara karşı Akp'yi destekleyen bir avuç liberal veya sosyalist demokratın Akp'den tamamen umudunu yitirmeleri.

Tencere tavacı kemalist küçük-burjuva teyzeler.

Göt kılı teyzeler.

Şimdiye kadar, her zaman susan "muhafazkar/mütedeyyin" kesimin "yedirtmeyiz" güdülenmesi.

Suskun medya. Sosyal-medyada yalan haberler.

Camideki ayakkabı.

Suriye'deki diktatör Esad'ın, muhalefeti mezhepçi olmaya zorlaması ve olayı mezhep savaşına çevirmesi gibi, buradakinin de benzer şeyi yapma girişimi. Çeşitli şehirlerdeki Alevilerin kitlesel olarak eylemlere katılması. Mezhepçi sünnilerin eylemlere ve eylemcilere hakaretleri.

İnsanların ölmesi. Buna karşı vicdanların köreldiğinin görülmesi.

Eylemlere katılan veya eylemleri destekleyen bir kaç tane insanın, polisin/otoritenin aslında "ne menem bir şey" olduğunun anlayabilmesi ama çoğunluğunun hala bir şeyleri anlamamaktaki inadı.

Provakatörler, otobüs yakanlar, cam kıranlar, molotof atanlar. Tüm polis şiddetinin "meşruiyet kaynağı" argümanları. Bilindik klasik teraneler.

Siyasetin milliyet, yaşam biçimi, din, mezhep gibi "unsuriyet" alanlarına sıkıştırılmasıyla, sandık ve seçimin demokrasi değil diktatörlük doğurucağının görülmesi.

Akp'nin eski kafalı muhalefetinden rol çalması: Dış mihrak, bilmemne lobisi, Türkiye'yi çekemeyenler, güçsüz düşürmek isteyenler, vatan, millet, sakarya.

RTE'nin ikinci MKA olmak istediği gibi bir izlenime kapılmanın mümkün olması.
30 Haziran 2013 Pazar

Yabancı dil ve Gramer öğrenmek

Herhangi yabancı dilde öğreniyor isek gramer öğrenmek çok sıkıcı olmaktır. Bu yüzden gramer ile uğraş gerekli olmaktır değil. İlk önce gramerde önem verip olmadan rastgele yazmak ve konuşmak yapın. Gramer bilmeksiz de siz konuştu biliyor. Zaten kendi kendisi anadiliniz de gramerden çok biliyor değildi. Anadiliniz konuşurdu iken gramer düşünmezdi siz. Hatta hiçbir dil konuşan insanlar önem gramer değil.

24 Haziran 2013 Pazartesi

Türkiye'nin tarihi -özet geçtim-

2. Abdulhamit diktası
Meşrutiyet
 ve İttihat-Terakki diktatörlüğü ve Ermeni katliamı ve 1. cihan harbi
Cumhuriyet
ve Kemalist tek parti diktatörlüğü ve Dersim ve Seyyid Rıza ve Şex Said ve  İskilipli Atıf Hoca...
Çok partili demokrasi
ve 60 darbesi ama "ilerici" 61 anayasası ve muhtıralar ve 80 darbesi ve kürt isyanını kanla bastırma ve 28 Şubat 
"İleri" demokrasi, 2. Cumhuriyet, bir ileri bir geri Barış süreci
ve Gezi olayları ve polis devleti ve ...