2 Kasım 2007 Cuma

DTP Kürtleri Temsil Ediyor Mu?

DTP Kürtleri temsil ediyor mu?

DTP’nin Kürtleri temsil etmediğini söyleyenler iki çeşittir:

1- Kürtlerle Türklerin kardeşliğini savunan (ama tutarlı değiller) ancak Kürtleri temize çıkarmak için DTP gibi “kötü” bir partinin onları temsil edemeyeceğini savunan iyi niyetli fakat gerçekleri göremeyen kimselerdir.

2-
Kürtlerin demokratik taleplerini bastırmak için, Kürtlere haklarını vermemek için Kürtlerin hak talep etmediğini iddia edebilmek için aslında Kürtlerin asimile olmayı kabul ettikleri ve DTP’nin hiçbir şekilde onları temsil etmediği yalanını söyleyen şovenistlerdir.

Bir de “kötü” DTP’nin Kürtleri temsil ettiğini söyleyen ırkçı faşist bir kitle var. DTP kötüdür, Kürtler de kötüdür bu yüzden DTP Kürtleri temsil etmektedir diye bir şablonla düşünürler. Bu faşistler “Türkiye türklerindir” diyerek Kürtlerin hiçbir hakka sahip olmadıklarını söylemektedirler. Hatta “Türk Solu” isimli faşist dergide “kürt sorunu yoktur, asıl sorun kürdün kendisidir” yazacak kadar pervasızlaşmıştırlar.DTP nasıl bir parti?

DTP, Sosyalist Enternasyonal’e üye olmaya çalışan kendini demokratik sosyalist veya sosyal demokrat olarak tanımlayan bir parti. Ancak reel siyasette DTP’nin en önemli varlık sebebi kürt sorunudur. DTP’nin savunduğu politikalar da genellikle kürt sorunu etrafında şekillenmiştir. DTP kürt sorununun sadece bir asayiş sorunu olmadığını, sadece ekonomik bir geri kalmışlık da olmadığını söylemektedir. DTP’ye göre kürt sorunu bir kimlik sorunudur. Kürt halkının varlığının, dilinin ve kimliğinin tanınması sorunudur. DTP kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının kabul edilmesini ve Kürtlerin ne istediğinin sorulabilmesini, federasyon gibi farklı çözüm önerilerinin de tartışılabilir olmasını istiyor. Bu bağlamda DTP demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkiye’lilik üst kimliği altında türk unsuru ile eşit olarak kürt kimliğinin tanınmasını ve kürt dilinin tamamen serbest olmasını istiyor. Kısaca DTP demokrasi istiyor.

DTP kendini sosyal demokrat veya sosyalist olarak tanımlıyor ancak DTP milliyetçi bir partidir ve bu yüzden sosyalist/komünist olması mümkün değildir. DTP milliyetçidir ama ezen ulusun şovenist milliyetçiliğini değil ezilen ulusun demokratik milliyetçiliğini savunmaktadır. Başka şekilde söylemek gerekirse örneğin CHP “hak vermeme milliyetçisi”, DTP ise “hak alma milliyetçisi”dir. CHP kürtlere “türküm” dedirtmeye çalışırken, DTP kürtlerin kendi kimliklerini ifade edebilme hakkını savunur, kalkıp da türklere zorla “kürdüm” dedirttirmeye çalışmaz.

Diğer partilerin kürt sorunu konusundaki tavrı

Şoven milliyetçi devletçi cephe, yani başta CHP ve MHP olmak üzere BBP, DSP, SP ve benzeri partiler bir kürt sorununun olmadığı iddia ediyorlar. Onlara göre bir terör sorunu var. Genellikle Türkiye’yi yıkmak, güçsüz düşürmek ve bölme isteyen “dış güçler” argümanıyla kürt halkının yaşadıklarının üstü örtülüyor. Kürtçenin yasaklandığı ve hala da tam serbest olmadığı bir ülkede kürt sorunu yoktur demek sorunun çözülmemesini istemek ve daha nice acıların yaşanmasını istemek demektir. Seçilen milletvekilleri “acaba Kürtçe yemin edecekler mi” diye diken üstünde durulduğu bir ülkede kürt sorunu yoktur demek ancak gerçeklere gözlerimizi kapamak olur. Şoven-milliyetçi partiler terörün dış güçler desteği ile beraber ekonomik geri kalmışlık yüzünden de çıktığını söyleyip Kürtlerin kimlik taleplerine tamamen gözlerini kapatıyorlar. Bu partiler daha önceleri “Kürtler aslında dağ türküdür” yalanını uydurabilmiş, Kürtçe diye bir dil yoktur diyen partilerdir. Hala bu görüşler özellikle faşist MHP tarafından dile getirilmeye devam ediliyor. Eski İslamcı yeni ulusalcı SP de “dış güçler” argümanının altına saklanarak, koyu bir anti-AB’cilik yaparak kürt sorunu konusunda çuvallamıştır. Kökten Kemalist CHP ise aynı klasik ezberini tekrarlıyor: TC’ye Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes türktür” diyerek kürtlerin varlığını inkar politikasında diretiyor.

İkinci cephe AB’ci partiler cephesidir. Bu cephenin baş aktörü şüphesiz AKP’dir. AKP’nin somut acil önerileri veya vaatleri DTP ile kısmen örtüşmektedir. Kürtlere Türk kimliğini dayatmak yerine Türkiyelilik kimliğinin benimsenmesi, AB süreci içinde Kürtçe üzerindeki yasakların belli ölçüde kalkması kürt sorunu konusunda AKP’yi diğer şoven partilerden ayırmıştır. Ancak AKP’nin bu açılımlar konusunda ne kadar tutarlı olduğu da ayrı bir konudur. AKP kürt sorununun varlığını kabul etmekle beraber ayrı bir terör sorunundan bahsediyor. Halbuki kürt sorunu olmasaydı terör sorunundan da bahsedilemeyecekti. AKP bu kadar yalın gerçeği göremiyor. Bu yüzden DTP’ye “PKK’ya terör örgütü deyin” diye dayatıyor. Ama her ne hikmetse “kürt sorunu vardır deyin” diye CHP-MHP ikilisine hiçbir dayatmada bulunmuyor. AKP her konuda olduğu gibi bu konuda da tutarsız davranıyor. AB’ci cephede “dağda silah sıkacağına düz ovada siyaset yapsınlar” diyebilen Ağar’ın partisi DP de bulunuyor. Ancak farklı nedenlerden dolayı DP seçimlerde tam bir fiyasko yaşamıştır.

Kürt halkı ne istiyor?

Kürt halkının genelinin istekleri DTP’nin de isteği olan demokratik cumhuriyetten farklı değil. Geçen 2007 seçimlerinde Kürt halkı kendilerini yok sayan, dillerini yasaklayan partilere değil, demokratik ve kültürel haklarını savunabileceklerini düşündükleri partilere oy verdiler. Kürtler DTP’nin yanında AKP’yi de tercih ettiler.

Bazı aklı evvel İslamcılar DTP’nin sol veya sosyalist imajda bir parti olmasından dolayı bu partinin büyük çoğunluğu “dinine bağlı” olan Kürtleri temsil etmediğini söylüyorlar. İslamcılar genel olarak “sol” veya “sosyalizm” hakkında koyu bir önyargıya sahipler. En büyük “sol” partisinin CHP olduğu bir ülkede bu durum bir derece doğal. Ama örneğin Avrupa’da 12 eylül saldırılarından sonra aşırı sağcı (faşist) partilerin Müslüman düşmanlığını ve islamofobiyi kışkırttığını ve Müslümanların da sol (sosyal demokrat veya sosyalist) partilere oy verdiklerini düşünürsek DTP hakkındaki bu itirazın ne kadar anlamsız olduğu görülür. Çünkü sol, eşitlikten ve özgürlükten yanadır. (Bkz: Sol Nedir, CHP Kimdir?)

Bazıları da DTP’yi etnik milliyetçi, ayrımcı ve ırkçı bir parti olarak tanımlayacak kadar gerçeklikten uzaktalar. DTP türkçenin yasaklanıp, Türklere kürdüm dedirttirilmesini mi savunuyor? DTP “en iyi türk ölü türktür” falan mı diyor? DTP’nin

  • Ne mutlu kürdüm diyene
  • Kürt öğün çalış güven
  • Bir kürt dünyaya bedeldir
  • Ey Kürt gençliği, … muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevuttur.
  • Kürde durmak yaraşmaz, kürt önde kürt ileri

Ve diğerleri gibi söylemleri var mı? Fazla söze gerek yok. DTP’yi etnik milliyetçi ve ırkçı bir parti olarak niteleyenler önce kendilerine baksınlar.

Ve rakamlar…

Türkiye’de 11 ila 15 milyon kürdün yaşadığı tahmin ediliyor. Bu da 70 milyonluk Türkiye nüfusunun % 15-20’sine tekabül eder. 40 milyonluk seçmenin 6 milyonunu yani %15’ini kürt seçmen kabul edelim. DTP çizgisinin Türkiye genelinde aldığı oy 1,5 milyon civarındadır. Böylece Kürtlerin en az %25-30’unun DTP çizgisine oy verdiği görülüyor. Sadece ¼ diye küçümsenmemesi gerekir. Tüm Türkiye’de ikinci parti olan CHP Türkiye’nin %20’sinden oy aldığı halde hiç kimse CHP’nin Türkiye’yi temsil edip edemeyeceğini veya muhatap alınıp alınmayacağını tartışmıyor. İkinci bir hususa da dikkat çekmek gerekiyor. DTP’ye oy vermeyen bir kürt CHP’ye de oy vermiyor. Kürt sorunun varlığını kabul eden AKP’yi tercih ediyor. Kürtlerin istediği şey dillerinin ve kimliklerinin tanınmasıdır. AKP’ye oy veren kürtler onu bu yolda kusursuz görmüyorlar ama DTP’den kısa vadede daha etkili olabileceğini düşünüyorlar. DTP’yi daha marjinal buluyorlar. Yoksa dillerinin yasak, kimliklerinin tanınmamış olmasını istiyor değiller. Ayrıca şurası da çok önemli: Diyelim ki bir seçime yalnızca MHP ile DTP katıldılar. Kürtlerin çok büyük bir oranı DTP’ye oy verecektir. Yani Kürtler DTP’ye türk milliyetçilerinin baktıkları gibi bakmamaktadırlar. Kürtlerin büyük çoğunluğu MHP veya CHP’yi bırakıp DTP’ye saldırmaya çalışmazlar. Bu yüzden DTP kürt halkının meşru bir temsilcisidir ve muhatap alınmayı hak etmektedir.


Yukarıdeki seçim haritasında görüldüğü gibi. DTP (bağımsızlar) kürtlerin yoğun olarak yaşadığı doğu illerinde birinci parti olmayı başarabilmiştir. Üstelik kendinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptırmama hakkı bulan CHP tüm Türkiye'de 81 ilden yalnızca 5 ilde; her konuda sesi çıkan ve muhatap MHP yalnızca 2 ilde birinci gelirken, DTP kürtlerin yoğun olduğu illerin neredeyse yarısında, 6 ilde birinci gelmiştir. Başörtüsü sorununun çözülmesi için CHP ve onun dayandığı anti-demokratik kurumların keyfini bekleyebilen AKP'nin kürt sorununun çözüme kavuşması ve akan kanın, gözyaşının durması için DTP'yi muhatap almamakta diretmesi ne kadar demokrat olduğunu gösteriyor.

DTP PKK’ya neden terörist demiyor?

PKK, kürt sorunu olduğu için var. DTP’nin PKK’ya terörist demesi sanki PKK’yı hiçbir sebep yokken ortaya çıkmış görmesi, adeta gökten zembille inmiş kabul etmesi demektir. PKK’yı masalsı bir şeytanlığın içine sokmak çözüm değildir. PKK’yı terörist, şeytan vb. ilan etmek şiddeti ve acıları dindirmiyor. Önemli olan PKK’nın ortaya çıktığı koşulları değiştirebilmektir.

PKK’nın militanları DTP’ye oy veren o bir buçuk milyon insanın ya kardeşi, ya eşi, ya oğludur ya da arkadaşıdır. DTP’ye bu şartlar içinde PKK’ya terörist demesini teklif etmek çözümün önünü tıkamaktır. Çözümün siyasi ve diyalog yönünü tıkayıp daha fazla kan ve gözyaşı akmasına sebep olmaktır. Halbuki DTP’nin ne istediği bellidir. DTP kürt sorununun çözülmesini ve PKK’nın artık gereksizleşmesini ve yok olmasını istiyor. DTP defalarca açıkladığı gibi silah ve kan yerine diyalog ve barış ortamında bir çözümden yanalar. Ancak egemen Kemalist zümreye yaranabilmek için mi bilinmez AKP sürekli DTP’ye bu noktadan vuruyor.

DTP'nin PKK'ya terörist demesi kendilerinin de söylediği gibi onları hiçleştirir.
DTP’nin zaafları ve hataları da elbette var. Ama bunlar başka yazıya kaldı.

Bkz:
DTP PKK’ya neden terörist demiyor ve AKP / İlhan Döğüş

2 yorum:

Haydar Eren dedi ki...

Gayet saglikli analizler yapmissiniz.

Okurken iki ayri paragraftaki -DTP nin milliyetci olup olmadigi- konusundaki celiskiler dikkatimi cekti...

"DTP milliyetçi bir partidir ve bu yüzden sosyalist/komünist olması mümkün değildir."

"DTP’yi etnik milliyetçi ve ırkçı bir parti olarak niteleyenler önce kendilerine baksınlar."

Benimde bazen yaptigim bir hata oldugu icin belirtmek istedim.

Muhabbetle.

enternasyonal dedi ki...

İlgilendiğiniz için teşekür ederim. Evet yazarken çelişkili gibi durdu ve bunun farkındaydım. DTP milliyetçidir ama "etnik milliyetçi " ve ırkçı değildir. Bu ayrımı belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Şu şekilde ifade etmeye çalışmıştım:

"DTP milliyetçidir ama ezen ulusun şovenist milliyetçiliğini değil ezilen ulusun demokratik milliyetçiliğini savunmaktadır. Başka şekilde söylemek gerekirse örneğin CHP “hak vermeme milliyetçisi”, DTP ise “hak alma milliyetçisi”dir."