13 Ekim 2009 Salı

Yerli Malı Yurdun Malı

Ulusalcılar tutturmuşlar yerli malı kullanalım gavur emperyalistlerin mallarını kullanmayalım...
Bu küçük-burjuva gericiler ulusal sınırlara hapsedilmiş bir kapitalizm yaratabileceklerini zannediyorlar.
Materyalizmin 'm'sinden haberleri yok. Kardeşim hangisi daha ucuz ve daha iyiyse onu kullanırım. Kimin malı diye bakmam. Tekel 2000 kısa 4,3 lira. West ya da Lark 3,5 lira. Her üçü de benim açımdan aynı içim olarak. Kalkıp öteki gavur malı diye neden pahalı olanı alayım. Neden? Bizim yerli burjuvazi kazansın diye mi?

Komünist Manifesto'dan bir 'ayet' alıntılamak gerek.

"Burjuvazi, dünya pazarını sömürmek yoluyla tüm ülkelerin üretim ve tüketimini kozmopolitleştirdi. Gericilerin çok üzülecekleri biçimde ulusal zemini sanayinin ayağının altından çekiverdi. En eski ulusal sanayiler yok edildi ve hâlâ her gün yok ediliyor."

Komünist manifesto'da ayet falan yok tabi. Ama dünyaya idealist bakanların anlayamayacakları biçimde fena halde bilimsel tespitler var.
Sanayinin ulusal zemini ayaklarının altından kaydı ve hızla kayıyor. Küresel sermaye ile rekabete girmek zor geliyor bizim tembel ve aptal küçük ve orta burjuvaziye. Ulusal çıkarlar adı altında, tüm halkı kendi çıkarları için seferber etmek istiyorlar.
Gericiler ne kadar zırlanırsa zırlansın, kapitalizm kendi kurallarını zorla dayatıyor.

Kapitalistlerle sadece işçi sınıfı değil gericiler de savaşıyor. Yine Komünist Manifesto'dan:

Orta kesimler, küçük sanayici, küçük tüccar, zanaatçı, köylü, hepsi orta kesim olarak varlığını çöküşe karşı güvenceye almak için mücadele eder burjuvaziyle. Demek ki bunlar devrimci değil tutucudurlar. Dahası, gericidirler, tarihin çarkını geriye doğru döndürmeye uğraşıyorlar.

Her şey açık ve net. Proletarya daha gelişmiş evrensel, sınıfsız ve sınırsız bir toplumsal düzen isterken, gericiler şimdiki durumdan da daha gerici bir ulusal kapitalizm hayalini kuruyorlar. Ancak ne kadar zorlanırsa zorlansın tarihin tekerleği sürekli olarak geriye dönmez. Kemalizmin kanatları altındaki ulusal gerici burjuvazi yenilmeye mahkumdur. Belki o zaman sıra proletarya ile burjuvazi arasındaki saşava gelebilir. Şimdi tüm siyasi arena iki burjuva kesime kalmış durumda.

Hiç yorum yok: