16 Şubat 2010 Salı

Burjuvazinin ittiraf ettiğini bilmeyen sosyalistler

Öte yandan; doktorlar, avukatlar, mühendisler, öğretmenler, memurlar, aydınlar var. Bunlar da ne patron ne de işçi değiller; yani iki ana sınıfın dışındalar. (Bir sosyalist partinin 'eğitim dizisi'nden... )
3 yorum:

Shere Khan dedi ki...

iş kanunu'na göre işyerinde işveren dışındaki HERKES işçidir. bitti.

Adsız dedi ki...

merhaba

EGEMEN SINIF KAPİTALİST SİSTEMİ HİZMET EDEN İLLÜZYONİST HARUN YAHYA

Peki bu illüzyonizm numarasının varı yok yoku var göstermesinin amacı nedir?
Neye, kime yarar?

Düşünce tarihinde ilk örneklerini Pythagoras'da, Platon'da, son örneğini onlardan 2500 yıl sonra HARUN YAHYA'da gördüğümüz bu numara, sınıfsal bir amaca hizmet etmektedir.

İşleri, üretimi, kölelere, işçilere yıkıp; işçilerin ve öteki insanların yönetimini üstlenen aristokrasi gibi, burjuvazi gibi egemen sınıfların dünya görüşlerini formülleştirmektedir.

onların ideologlarının, işleri güçleri egemenleri savunmak, savunurken "sözcükleri" yönetmek olan kimselerin toplumsal konumlarının belirlediği bir düşünüş yöntemidir.

Emekçileri, toplumsal varoluş koşulları, maddeyi, kas emeğini ve kafa emeğini birlikte kullanarak, insan gereksinimlerini karşılamalarını sağlayacak yönde biçimlendiren (üreten) kimseleri ve onların işledikleri malzemeyi (maddeyi) küçümsemelerini yazar.

Yaptıkları, onları küçümserken, düşünceleri ve düşüncelerle uğraşanları yücelterek, asalak sınıfların çıkarlarına hizmet etmektir.

Böyle bir düşünce yöntemi, varlığın anlaşılıp dönüştürülmesine, ona egemen olunmasını sağlayan bilimsel bilginin edinilmesine destek değil, köstek oluşturur.

Ama yöneten yönetilen farklılaştırılmasına dayanan, asalak sınıflardan yana bir toplumsal düzenin payandası olur.

Adsız dedi ki...

Mesele insanın sıfatı değil ki, zaten bu sıfatları allayıp pullayıp insanlara sunan bu düzen. Avukat kendi bürosu olduğu için küçük burjuva olabilir. Ancak ücretle çalışılan bir işyerinde işveren temsilcisi konumunda (Ceo, müdür vs.) olmayan her ücretli işçidir.