30 Haziran 2013 Pazar

Yabancı dil ve Gramer öğrenmek

Herhangi yabancı dilde öğreniyor isek gramer öğrenmek çok sıkıcı olmaktır. Bu yüzden gramer ile uğraş gerekli olmaktır değil. İlk önce gramerde önem verip olmadan rastgele yazmak ve konuşmak yapın. Gramer bilmeksiz de siz konuştu biliyor. Zaten kendi kendisi anadiliniz de gramerden çok biliyor değildi. Anadiliniz konuşurdu iken gramer düşünmezdi siz. Hatta hiçbir dil konuşan insanlar önem gramer değil.

24 Haziran 2013 Pazartesi

Türkiye'nin tarihi -özet geçtim-

2. Abdulhamit diktası
Meşrutiyet
 ve İttihat-Terakki diktatörlüğü ve Ermeni katliamı ve 1. cihan harbi
Cumhuriyet
ve Kemalist tek parti diktatörlüğü ve Dersim ve Seyyid Rıza ve Şex Said ve  İskilipli Atıf Hoca...
Çok partili demokrasi
ve 60 darbesi ama "ilerici" 61 anayasası ve muhtıralar ve 80 darbesi ve kürt isyanını kanla bastırma ve 28 Şubat 
"İleri" demokrasi, 2. Cumhuriyet, bir ileri bir geri Barış süreci
ve Gezi olayları ve polis devleti ve ...